Historia Klubu

1927 r.

Robotniczy Klub Sportowy „T U R” – protoplasta dzisiejszego Klubu Sportowego „Społem” powstał w 1927 roku w ramach Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Został założony przez działaczy PPS – Konrada Ubracha, Jerzego Sadokierskiego, Zenona Busiakiewicza oraz Wacława Zatke.

Swoją działalność wśród młodzieży realizował poprzez następujące sekcje sportowe: piłka nożna, lekkoatletyka, piłka siatkowa mężczyzn, piłka siatkowa kobiet, koszykówka mężczyzn, koszykówka kobiet, szczypiorniak, kolarstwo, tenis stołowy, boks, rytmika sportowa, szachy. Po okresie okupacji, RKS „T U R” jako jeden z pierwszych na terenie Łodzi reaktywował swą działalność w 1945 r.

1949 r.

W 1949 roku doszło do połączenia RKS „TUR” i Klubu Sportowego Związku Walki Młodych „ZRYW” po egidą Zrzeszenia Sportowego „SPÓJNIA”, od którego połączone kluby przyjęły nazwę.

1957 r.

Następna zmiana to połączenie klubów „SPÓJNIA” i „OGNIWO” w Klub Sportowy „SPARTA”. W wyniku kolejnej reorganizacji sportu polskiego w 1957 roku „SPARTA” przekształcona została w „SPOŁEM”. Cały czas była to jednak ta sama organizacja sportowa.
W okresie powojennym Klub osiągnął szereg wybitnych sukcesów sportowych prowadząc działalność w wielu sekcjach: kolarstwo, łyżwiarstwo figurowe, strzelectwo sportowe, piłka siatkowa kobiet, piłka siatkowa mężczyzn, koszykówka kobiet, koszykówka mężczyzn, lekkoatletyka, łucznictwo, kulturystyka. Ponadto okresowo Klub prowadził działalność w sekcjach: piłka ręczna, boks, tenis stołowy, łyżwiarstwo szybkie, hokej na lodzie, gimnastyka, piłka nożna.

LP Sekcje sportowe
KS „Społem”
(w latach 70-tych)
Sekcje
zlikwidowane
w 1980 r.
Sekcje zlikwidowane
w 1990 r.
Dodatkowe informacje
         
1 Kolarstwo ….. ….. …..
2 Łyżwiarstwo figurowe ….. 03.01.1990 Zawodników i trenerów
sekcji przekazano do
Łódzkiego Ośrodka Sportu
3 Łucznictwo ….. ….. …..
4 Koszykówka mężczyzn ….. 03.10.1990 Zawodników i trenerów
sekcji przekazano do
SKS „START” w Łodzi
5 Koszykówka kobiet ….. 02.01.1990 Zawodników i trenerów
sekcji przekazano do
SKS „START” w Łodzi
6 Piłka siatkowa
mężczyzn
….. ….. …..
7 Piłka siatkowa
kobiet
….. 01.09.1990 Zawodników i trenerów
sekcji przekazano do
SKS „START” w Łodzi
8 Lekkoatletyka 1980 r. ….. – Zawodników i trenerów
sekcji przekazano do
SKS „START” w Łodzi
– natomiast dawny stadion lekkoatletyczny na Zdrowiu, stanowiący
bazę szkoleniową sekcji,
przekazano do ŁKS-U
9 Strzelectwo sportowe ….. ….. …..
10 Kulturystyka ….. ….. …..

 

Ogółem zlikwidowano 5 sekcji sportowych.

Aktualnie w Klubie działają następujące sekcje:

  • kolarstwo – (sekcja istnieje od 1928 roku)
  • łucznictwo – (sekcja istnieje od 1952 roku)
  • strzelectwo sportowe – (sekcja istnieje od 1950 roku)
  • piłka siatkowa – (sekcja istnieje od 1961 roku)
  • kulturystyka – (sekcja istnieje od 1961 roku)

Sekcje : kulturystyki i piłki siatkowej mają charakter rekreacyjny. Trenerzy / instruktorzy Klubu zajmują się szkoleniem grup młodzieżowych.

Klub Sportowy „Społem” został wyróżniony między innymi:

Medalem 200-lecia Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką m. Łodzi, Medalem 550-lecia Łodzi, Odznaką Za Zasługi dla Miasta Łodzi w 2003 r. za działalność na rzecz Miasta.

Ponadto Klub posiada: Honorową Odznakę PZPP, medal za zasługi dla rozwoju kolarstwa, medal za zasługi dla rozwoju łucznictwa, odznakę Przyjaciel Dziecka i szereg innych.