Sekcja Strzelectwa Sportowego

Treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Sekcja strzelectwa sportowego oferuje możliwość strzelania z broni pneumatycznej (pistolet, karabin) i kulowej. Można z niej skorzystać, zostając członkiem Klubu (zasady członkostwa zostały opisane niżej) lub w ramach oferty komercyjnej (zgodnej z podanym na stronie cennikiem Sekcji). W przygotowaniu jest także oferta pakietów strzeleckich, która zostanie wkrótce udostępniona.

Gdzie nas znaleźć?
Strzelnica kryta znajduje się na tyłach hali sportowej Klubu – mapa
Strzelnica otwarta (50-metrowa) znajduje się przy północnym wirażu toru kolarskiego – mapa
Dojazd na strzelnicę możliwy przez bramę od ul. Źródłowej - mapa

604 699 295
strzelectwo@ksspolem.pl

Trenerzy

Tomasz Łukaszewski

Mirosława Sagun

Agata Kornacka

Grzegorz Pietrzyk

Trener główny sekcji strzelectwa sportowego

Grafik

Zajęcia - strzelectwo sportowe

Zajęcia odbywają się według podanego grafiku. Do dyspozycji jest broń pneumatyczna oraz broń kulowa. Koszt amunicji podany jest w cenniku, umieszczonym na stronie.

Poniedziałek
12-19
Wtorek
12-19
Środa
12-19
Czwartek
12-19
Piątek
12-19
Sobota
9-14

Członkostwo

Członkostwo w sekcji strzelectwa sportowego wiąże się z wypełnieniem deklaracji członkowskiej, dostępnej tutaj (link), oraz opłaceniem składki członkowskiej w wysokości 100 zł, płatne z góry za każdy rozpoczęty miesiąc. Składkę należy uiścić do 10-tego dnia każdego miesiąca na nr rachunku bankowego podanego niżej lub gotówką u trenera na strzelnicy.

Osoby chcące zrezygnować z członkostwa w sekcji strzelectwa sportowego proszone są o wypełnienie formularza rezygnacji, dostępnego tutaj (link). Rezygnacja zostanie przyjęta pod warunkiem wcześniejszego rozliczenia się z klubowego sprzętu (jeżeli był w dyspozycji zawodnika) i opłacenia składek do dnia złożenia rezygnacji włącznie (np. wpisanie daty rezygnacji 16.09.20XX wiąże się z koniecznością opłacenia składki również za wrzesień roku 20XX).

Opłaty prosimy wpłacać przelewem na numer konta:
90 1610 1364 2104 6200 1678 0001
W tytule przelewu proszę podać: "imię nazwisko/miesiąc za który płacona jest składka/sekcja (nazwa sekcji)"

Deklaracja członkowska
Rezygnacja z członkostwa

Cennik

Składka członkowska
100 zł
Wynajem stanowiska
30 zł