Sekcja Kulturystyki

Treningi dla pasjonatów kulturystyki

Sekcja kulturystyki Klubu Sportowego "Społem" składa się z pasjonatów tej dyscypliny.

(42) 632 65 19
biuro@ksspolem.pl
https://www.facebook.com/KlubSportowySpolemLodz
https://www.instagram.com/ksspolem/

Trenerzy

Grafik

Treningi sekcji kulturystycznej

Poniedziałek
18:00-20:00
Środa
18:00-20:00
Piątek
18:00-20:00

Członkostwo

Członkostwo w sekcji kulturystyki wiąże się z wypełnieniem deklaracji członkowskiej, dostępnej tutaj (link), oraz opłaceniem składki członkowskiej w wysokości 80 zł, płatne z góry za każdy rozpoczęty miesiąc. Składkę należy uiścić do 10-tego dnia każdego miesiąca gotówką u kierownika sekcji.

Osoby chcące zrezygnować z członkostwa w sekcji kulturystycznej proszone są o wypełnienie formularza rezygnacji, dostępnego tutaj (link). Rezygnacja zostanie przyjęta pod warunkiem wcześniejszego rozliczenia się z klubowego sprzętu (jeżeli był w dyspozycji zawodnika) i opłacenia składek do dnia złożenia rezygnacji włącznie (np. wpisanie daty rezygnacji 16.09.20XX wiąże się z koniecznością opłacenia składki również za wrzesień roku 20XX).

Opłaty prosimy wpłacać przelewem na numer konta:
90 1610 1364 2104 6200 1678 0001
W tytule przelewu proszę podać: "imię nazwisko/miesiąc za który płacona jest składka/sekcja (nazwa sekcji)"

Cennik

Składka członkowska
80 zł