Członkostwo

Członkostwo w sekcjach Klubu wiąże się z wypełnieniem deklaracji członkowskiej, oraz opłaceniem składki członkowskiej w wysokości 80 zł, płatne z góry za każdy rozpoczęty miesiąc (UWAGA! Wyjątkiem jest sekcja piłki siatkowej - grupa dziecięca, składka wynosi 120 zł za miesiąc). Składkę należy uiścić do 10-tego dnia każdego miesiąca na nr rachunku bankowego podanego niżej lub w wyszczególnionych przypadkach gotówką. Osoby chcące zrezygnować z członkostwa w Klubie proszone są o wypełnienie formularza rezygnacji. Rezygnacja zostanie przyjęta pod warunkiem wcześniejszego rozliczenia się z klubowego sprzętu (jeżeli był w dyspozycji zawodnika) i opłacenia składek do dnia złożenia rezygnacji włącznie (np. wpisanie daty rezygnacji 16.09.20XX wiąże się z koniecznością opłacenia składki również za wrzesień roku 20XX). Opłaty prosimy wpłacać przelewem na numer konta: 90 1610 1364 2104 6200 1678 0001 W tytule przelewu proszę podać: "imię nazwisko/miesiąc za który płacona jest składka/sekcja (nazwa sekcji)"

Data płatności

do 10 dnia miesiąca

Cena

100 zł PLN / miesiąc

Kontakt w sprawie rozliczeń

obiekt@ksspolem.pl

Pliki do pobrania

Deklaracja członkowska Rezygnacja z członkostwa