Klub Sportowy „Społem” logo

Finanse

Strona internetowa BIP – Klub Sportowy „Społem”

Dane dostępne są w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego pod adresem:

Baza sprawozdań finansowych…

Dofinansowane zadania w 2014 roku

 

Z budżetu Miasta Łodzi:

 • „Wspieranie szkolenia sportowego” – szkolenie w dyscyplinach: kolarstwo, łucznictwo oraz strzelectwo sportowe. Realizacja 14.01.2014 – 30.06.2014 roku
 • Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 – „Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łodzian” Realizacja 07.04.2014 – 31.10.2014 Więcej informacji dostępnych jest pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/
 • „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – szkolenie sportowe w klubach sportowych w okresie od 01.07.2014 – 15.12.2014
 • Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe. Realizacja: kwiecień – grudzień 2014

Umowy stypendialne i nagrody dla zawodników z budżetu Miasta Łodzi:

 •  Stypendia sportowe przyznane zgodnie z uchwałą nr XXXVII/683/12 Rady Miejskiej w Łodzi dla   zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Realizacja 30.06.2014-31.12.2014
 • Nagrody przyznane zgodnie z uchwałą nr XXXVII/683/12 Rady Miejskiej w Łodzi dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Realizacja 05.12.2014-31.12.2014

Umowy dot. nagród dla zawodników i trenerów z budżetu Województwa Łódzkiego:

 • Nagrody przyznane zgodnie z uchwałą nr 370/14 Zarządu Województwa Łódzkiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Realizacja 12.05.2014-31.05.2014
 • Nagrody przyznane zgodnie z uchwałą nr 371/14 Zarządu Województwa Łódzkiego dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Realizacja 12.05.2014-31.05.2014

Dofinansowane zadania w 2015 roku

 

Z budżetu Miasta Łodzi:

 • „Wspieranie szkolenia sportowego” – szkolenie w dyscyplinach: kolarstwo, łucznictwo oraz strzelectwo sportowe. Realizacja 01.01.2015 – 30.06.2015 roku
 • Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 – „Trener Osiedlowy” – organizacja ogólnodostępnych zajęć rowerowych w miasteczku ruchu drogowego. Realizacja 22.04.2015 – 30.09.2015 Więcej informacji dostępnych jest pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/
 • „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – szkolenie sportowe w klubach sportowych w okresie od 01.07.2015 – 15.12.2015
 • Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe. Realizacja: maj – grudzień 2015

Umowy stypendialne i nagrody dla zawodników z budżetu Miasta Łodzi:

 • Stypendia sportowe przyznane zgodnie z uchwałą nr XII/242/15 Rady Miejskiej w Łodzi dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Realizacja 13.08.2015-31.12.2015

Umowy dot. nagród dla zawodników i trenerów z budżetu Województwa Łódzkiego

 • Nagrody przyznane zgodnie z uchwałą nr 346/15 Zarządu Województwa Łódzkiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Realizacja 11.06.2015-31.07.2015
 • Nagrody przyznane zgodnie z uchwałą nr 347/15 Zarządu Województwa Łódzkiego dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Realizacja 11.06.2015-31.07.2015

 

Wytworzyła: Marta Kamionka (01.06.2015 10:23)
Opublikował: Michał Jarosławski (01.06.2015 10:25)

Zmiany:

Wytworzyła: Marta Stępniak (03.09.2015 15:18)
Opublikował: Michał Jarosławski (03.09.2015 16:05)

 

Dofinansowane zadania w 2016 roku

Z budżetu Miasta Łodzi:

 • „Wspieranie szkolenia sportowego” – szkolenie w dyscyplinach: kolarstwo, łucznictwo oraz strzelectwo sportowe. Realizacja 01.01.2016 – 30.06.2016 roku
 • Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 – Lubię Sport – organizacja ogólnodostępnych zajęć rowerowych w miasteczku ruchu drogowego. Realizacja 15.04.2016 – 14.10.2016
 • „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – szkolenie sportowe w klubach sportowych w okresie od 01.07.2016 – 15.12.2016 roku
 • Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe. Realizacja: maj – grudzień 2016 (Wymiana okien)

Umowy stypendialne i nagrody dla zawodników z budżetu Miasta Łodzi:

 • Stypendia sportowe przyznane z budżetu Miasta Łodzi dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Realizacja 26.07.2016
 • Nagrody sportowe przyznane z budżetu Miasta Łodzi dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Realizacja 16.12.2016
 • Stypendia sportowe przyznane z budżetu Miasta Łodzi dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Realizacja 16.12.2016

Umowy dot. nagród dla zawodników i trenerów z budżetu Województwa Łódzkiego

 • Nagrody Zarządu Województwa Łódzkiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Realizacja 11.06.2016-31.07.2016
 • Nagrody Zarządu Województwa Łódzkiego dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Realizacja 11.06.2016-31.07.2016

 

Dofinansowane zadania w 2017 roku

Z budżetu Miasta Łodzi:

 •  umowa dotycząca promocji Miasta  w ramach realizacji rodzinnego pikniku organizowanego w ramach Dnia Roweru na terenie Klubu Sportowego „Społem” w dniu 02.07.2017 r.
 • „Wspieranie szkolenia sportowego” – szkolenie w dyscyplinach: kolarstwo, łucznictwo oraz strzelectwo sportowe. Realizacja 01.01.2017 – 30.06.2017 roku
 • „Wspieranie szkolenia sportowego” – szkolenie w dyscyplinach: kolarstwo, łucznictwo oraz strzelectwo sportowe. Realizacja 01.07.2017 – 15.12.2017 roku
 • Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe. Realizacja: kwiecień – listopad 2017 (Wymiana tablic z osprzętem do koszykówki, remont sieci cieplnej obiektów)
 • Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 – Lubię Sport – ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo – rekreacyjne dla najmłodszych łodzian. Realizacja 3.04.2017 – 17.07.2017

Umowy stypendialne i nagrody dla zawodników z budżetu Miasta Łodzi:

 • Nagrody sportowe przyznane z budżetu Miasta Łodzi dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Realizacja 6.12.2017

Umowy dot. nagród dla zawodników i trenerów z budżetu Województwa Łódzkiego

 •  Nagrody Zarządu Województwa Łódzkiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Umowa z dnia 17.05.2017
 • Nagrody Zarządu Województwa Łódzkiego dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Umowa z dnia 17.05.2017

Z budżetu Województwa Łódzkiego:

 • Umowa o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pod tytułem: Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych w kolarstwie torowym. Realizacja 18.05.2017-20.06.2017.

Sprawozdanie finansowe 2019

Sprawozdanie finansowe 2021 (format .pdf)