Klub Sportowy „Społem” logo

BIP Strona główna

Strona internetowa BIP – Klub Sportowy „Społem”

Witamy na stronie BIP Klubu Sportowego „Społem”

logo

 

Dofinansowane zadania w 2015 roku

 

Z budżetu Miasta Łodzi:

  • „Wspieranie szkolenia sportowego” – szkolenie w dyscyplinach: kolarstwo, łucznictwo oraz strzelectwo sportowe. Realizacja 01.01.2015 – 30.06.2015 roku
  • Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 – „Trener Osiedlowy” – organizacja ogólnodostępnych zajęć rowerowych w miasteczku ruchu drogowego. Realizacja 22.04.2015 – 30.09.2015 Więcej informacji dostępnych jest pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/
  • „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – szkolenie sportowe w klubach sportowych w okresie od 01.07.2015 – 15.12.2015
  • Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe. Realizacja: maj – grudzień 2015

Umowy stypendialne i nagrody dla zawodników z budżetu Miasta Łodzi:

  • Stypendia sportowe przyznane zgodnie z uchwałą nr XII/242/15 Rady Miejskiej w Łodzi dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Realizacja 13.08.2015-31.12.2015

Umowy dot. nagród dla zawodników i trenerów z budżetu Województwa Łódzkiego

  • Nagrody przyznane zgodnie z uchwałą nr 346/15 Zarządu Województwa Łódzkiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Realizacja 11.06.2015-31.07.2015
  • Nagrody przyznane zgodnie z uchwałą nr 347/15 Zarządu Województwa Łódzkiego dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Realizacja 11.06.2015-31.07.2015

Dofinansowane zadania w 2023 roku

 

Z budżetu Miasta Łodzi:

  • „Modernizacja zagospodarowania terenów zielonych wokół toru kolarskiego” w ramach dofinansowania zadań służących realizacji celu publicznego w zakresie modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Miasta Łodzi

Wytworzyła: Marta Kamionka (01.06.2015 10:23)
Opublikował: Michał Jarosławski (01.06.2015 10:25)

Zmiany:

Wytworzyła: Marta Stępniak (03.09.2015 15:18)
Opublikował: Michał Jarosławski (03.09.2015 16:05)