Klub Sportowy „Społem” - Łódź - ul. Północna 36 logo

Aktualności

Zmiany cennika oraz nowa opłata za wynajem toru kolarskiego

31 lipca, 2017

Zgodnie z uchwałą Nr 15/2017 Zarządu Klubu Sportowego „Społem” podjętą dnia 27.07.2017 zmianie uległy opłaty za wynajem sektora hali sportowej Klubu. Nowa wysokość opłat, które będą wymagalne od miesiąca września 2017 r. kształtować się będą następująco:

  • opłata za wynajem sektora – 90 zł brutto za godzinę
  • opłata za wynajem sektora do gry w halową piłkę nożną/futsal – 125 zł brutto za godzinę

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr 14/2017 Zarządu Klubu Sportowego „Społem” podjętą dnia 27.07.2017 zostaje wprowadzona opłata za wynajem toru kolarskiego klubu dla treningów kolarskich w wysokości 45 zł brutto za godzinę. Przyjęto, że za korzystanie z toru kolarskiego bez uiszczenia opłaty będzie nakładana kara w ujęciu 80 zł brutto za każdą godzinę bezumownego korzystania.

Opłata każdorazowo będzie uiszczana u portiera, w hali sportowej klubu.

[Materiał opracował Michał Jarosławski]