Klub Sportowy „Społem” - Łódź - ul. Północna 36 logo

Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów K.S. „Społem”

19 kwietnia, 2018

Niniejszym informujemy, że Zarząd Klubu Sportowego „Społem” podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Klubu na dzień 14 maja 2018 r. – pierwszy termin 17:00, drugi termin 17:30. Powodem zwołania zebrania jest konieczność przeprowadzenia niezbędnych zmian w statucie klubu. Zebranie odbędzie się w dawnej kawiarni klubowej.